Dekret Stolicy Apostolskiej ustanawiający św. Jana Bosko patronem Rumi.