Obszerny artykuł został opublikowany w Gońcu Rumskim (nr z 27 listopada 2015 r).

artykuł 2
Pobierz plik PDF.