Konkurs multimedialny o życiu i dziele św. Janie Bosko

Regulamin

I. Adresaci: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.

II. Patronat:

 Burmistrz Miasta Rumia Pan Michał Pasieczny.

 Dziekan Dekanatu Reda ks. Prałat Włodzimierz Kozłowski.

 Komitet Inicjatywy Ustanowienia św. Jana Bosko patronem Rumi.

III. Organizatorzy:

 Fundacja „SŁOWO”,

 Salezjańskie parafie Podwyższenia Krzyża i NMP Wspomożenia Wiernych

w Rumi,

 Salezjanie Współpracownicy z parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.

IV. Cel Konkursu:

1. Poznanie życia i dzieła św. Jana Bosko.

2. Przygotowanie miasta do ustanowienia św. Jana Bosko Patronem miasta Rumia.

3. Odkrycie w św. Janie Bosko wzoru na życie i postępowanie.

V. Zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu:

1. Materiał obowiązujący: Życiorys św. Jana Bosko oraz „Wspomnienia

Oratorium” – Jan Bosko. Materiały dostępne w formie PDF na

www.boskarumia.pl oraz www.fundacjaslowo.pl

2. Forma Konkursu: projekt multimedialny, który obejmuje pracę multimedialną

(film, prezentację, słuchowisko). Czas trwania materiału konkursowego: 10 – 20

minut. Pracę konkursową przygotowuje 1 osoba lub 1 grupa (max. 4 osoby).

3. Konkurs zostanie przygotowany w dwóch etapach:

I etap – szkolny w terminie do 15 marca 2016 roku. Za przeprowadzenie konkursu

na etapie szkolnym odpowiedzialni są katecheci. Do etapu II (finału) przechodzi 1

laureat (1 osoba) lub 1 grupa.

Listę laureatów (wraz z materiałem multimedialnym zapisanym na płycie CD –

odpowiednio opisanej (WZÓR PONIŻEJ) oraz protokołem z przeprowadzenia

I etapu, katecheci dostarczają w terminie podanym przez organizatora na adres:

Parafia NMP Wspomożenia Wiernych, ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1

(tel. 58 771-31-11 godz. 9.00 – 15.00).

II etap – miejski (finał) w terminie podanym przez organizatora. Finał odbędzie

się na terenie szkoły salezjańskiej w Rumi. Etap II (finał) przeprowadzi komisja

składająca się z przedstawicieli Organizatorów.

4. Nagrody: Wszyscy uczestnicy etapu II (finału) otrzymują dyplom z tytułem

finalisty. Najlepsi z otrzymają nagrody książkowe.

5. Wzór opisania płyty CD:

IMIONA I NAZWISKA LAUREATÓW (w przypadku grup)

IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA

TYTUŁ PROJEKTU

IMIĘ i NAZWISKO KATECHETY

SZKOŁA

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac

konkursowych.

Wszelkich informacji dot. Konkursu Multimedialnego udziela:

Fundacja SŁOWO: tel. 664-918-649; email: biuro@fundacjaslowo.pl

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników: Helena Jankowska

tel. 693- 196 -873; e-mail: helenajankowska07@gmail.com

www.boskarumia.pl

Pobierz regulamin konkursu