Konkurs wiedzy o życiu i dziele św. Janie Bosko

Regulamin

I. Adresaci: Uczniowie szkół gimnazjalnych.

II. Patronat:

 Burmistrz Miasta Rumia Pan Michał Pasieczny.

 Dziekan Dekanatu Reda ks. Prałat Włodzimierz Kozłowski.

 Komitet Inicjatywy Ustanowienia św. Jana Bosko patronem Rumi.

III. Organizatorzy:

 Fundacja „SŁOWO”,

 Salezjańskie parafie Podwyższenia Krzyża i NMP Wspomożenia Wiernych

 Salezjanie Współpracownicy.

IV. Cel Konkursu:

1. Poznanie życia i dzieła św. Jana Bosko.

2. Przygotowanie miasta do ustanowienia św. Jana Bosko Patronem miasta Rumia.

3. Odkrycie w św. Janie Bosko wzoru na życie i postępowanie.

V. Zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu:

1. Materiał obowiązujący: Życiorys św. Jana Bosko oraz „Wspomnienia

w Rumi,

2. Forma konkursu: test wiedzy. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech

I etap – klasowy w terminie w terminie do 15 marca 2016r.

II etap – szkolny w terminie podanym przez organizatora.

III etap – miejskim (finał) – w terminie podanym przez organizatora. Finał odbędzie

się w Zespole Szkół Salezjańskich, Rumia ul. Świętojańska 1.

Oratorium” – Jan Bosko. Materiały dostępne w formie PDF na

www.boskarumia.pl oraz www.fundacjaslowo.pl

etapach.

 Etap klasowy – za przeprowadzenie konkursu na etapie klasowym

odpowiedzialni są katecheci. Testy zostaną przygotowane przez katechetów.

Do etapu II szkolnego przechodzi 3 uczniów z każdej klasy, którzy otrzymali

najwyższą ilość punktów z testu.

 Etap szkolny – za przeprowadzenie konkursu na etapie szkolnym

odpowiedzialni są katecheci oraz 1 osoba z grona nauczycielskiego

wytypowana przez dyrektora szkoły. Na etapie szkolnym test (45 min.)

zostanie przygotowany przez organizatora konkursu. Do etapu III (finału)

kwalifikują się uczniowie którzy otrzymają min. 80% punktów. Jeśli zdarzy

się, że jeden lub kilku uczniów otrzyma tę samą liczbę punktów jak ostatni

z awansujących, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.

Listę laureatów etapu szkolnego wraz z protokołem katecheci dostarczą

w terminie podanym przez organizatora na adres: Parafia NMP Wspomożenia

Wiernych, ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1, (tel. 58 771-31-11, godz. 9.00

– 15.00).

 Etap III (finał) – odbędzie się w terminie podanym przez organizatora na

terenie szkoły salezjańskiej w Rumi. Etap III (finał) przeprowadza komisja

składająca się z przedstawicieli Organizatorów. Uczestnicy finału rozwiązują

test wiedzy (60 min.).

 Nagrody: Wszyscy uczestnicy etapu III (finału) otrzymują dyplom z tytułem

finalisty. Najlepsi z otrzymają nagrody książkowe.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac

konkursowych.

Wszelkich informacji dot. Konkursu Wiedzy udziela:

www.boskarumia.pl

Fundacja SŁOWO: tel. 664-918-649; email: biuro@fundacjaslowo.pl

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników: Helena Jankowska

tel. 693- 196 -873; e-mail: helenajankowska07@gmail.com

Pobierz regulamin konkursu