Pobierz regulamin konkursu
Pobierz Życiorys Św. Jana Bosko
Pobierz Sny księdza Bosko – Nie biciem
Pobierz Sny księdza Bosko – Niebiańskie wizje
Pobierz Sny księdza Bosko – Różana altana
Pobierz Sny księdza Bosko – Sen o dwóch kolumnach

Konkurs wiedzy o życiu i dziele św. Jana Bosko
– kl. V S.P.

Regulamin

I. Adresaci: Uczniowie klas V szkół podstawowych.

II. Patronat:

Starosta Wejherowski Pani Gabriela Lisius.

Burmistrz Miasta Rumia Pan Michał Pasieczny.

Komitet Inicjatywy Ustanowienia św. Jana Bosko patronem Rumi.

III. Organizatorzy:

Salezjańskie parafie Podwyższenia Krzyża Świętego i NMP Wspomożenia Wiernych
w Rumi.

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników.

IV. Cel Konkursu:

1. Poznanie życia i dzieła św. Jana Bosko.

2. Odkrycie w św. Janie Bosko wzoru na życie i postępowanie.

V. Zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu:

1. Materiał obowiązujący:

Życiorys św. Jana Bosko
„Sny księdza Bosko” pod redakcją Pietro Zerbino.

Materiał obowiązujący dostępny w formie PDF na www.boskarumia.pl

2. Forma konkursu – test wiedzy. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

I etap – szkolny w terminie 22-23.II 2023 r.

W sytuacji, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia I etapu w tym terminie, nauczyciel wyznacza najbliższy możliwy termin, nie dalej niż do końca miesiąca lutego 2023 r.

II etap – miejski (finał) – w terminie podanym przez organizatora.

Finał odbędzie się w Zespole Szkół Salezjańskich, Rumia ul. Świętojańska 1.

Etap szkolny – za przeprowadzenie konkursu na etapie szkolnym odpowiedzialni są katecheci szkoły macierzystej.
Na etapie szkolnym test (45 min.) zostanie przygotowany przez organizatora konkursu.

Liczba uczniów, którzy kwalifikują się do II etapu ( finału ) wynosi: 5.

Listę laureatów etapu szkolnego wraz z protokołem katecheci dostarczają

w terminie podanym przez organizatora na adres: Parafia NMP Wspomożenia

Wiernych, ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1,
(tel.: 58 771-31-11, godz. 9.00 – 15.00).

Etap II (finał) – odbędzie się w terminie podanym przez organizatora na

terenie szkoły salezjańskiej w Rumi.

Etap II (finał) przeprowadza komisja składająca się z przedstawicieli Organizatorów.

Uczestnicy finału rozwiązują test wiedzy (60 min.).

3. Nagrody: Wszyscy uczestnicy etapu II (finału) otrzymują dyplom z tytułem

finalisty. Najlepsi z otrzymują nagrody: sprzęt sportowy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszelkich informacji dot. Konkursu Wiedzy udziela:

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników: Helena Jankowska

tel.: 693 196 873; e-mail: helenajankowska07@gmail.com

www.boskarumia.pl

Pobierz regulamin konkursu
Pobierz Życiorys Św. Jana Bosko
Pobierz Sny księdza Bosko – Nie biciem
Pobierz Sny księdza Bosko – Niebiańskie wizje
Pobierz Sny księdza Bosko – Różana altana
Pobierz Sny księdza Bosko – Sen o dwóch kolumnach

Konkurs wspierają: