Pobierz regulamin konkursu
Wspomnienia oratorium
Pobierz Sny księdza Bosko – Nie biciem
Pobierz Sny księdza Bosko – Niebiańskie wizje
Pobierz Sny księdza Bosko – Różana altana
Pobierz Sny księdza Bosko – Sen o dwóch kolumnach

Konkurs wiedzy o życiu i dziele św. Jana Bosko
– kl. II szkoła średnia

Regulamin

I. Adresaci: Uczniowie klas II szkół średnich.

II. Patronat:
Starosta Wejherowski Pani Gabriela Lisius.
Burmistrz Miasta Rumia Pan Michał Pasieczny.
Komitet Inicjatywy Ustanowienia św. Jana Bosko patronem Rumi.

III. Organizatorzy:
Salezjańskie parafie Podwyższenia Krzyża Świętego i NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.
Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników.
Komitet Inicjatywy Ustanowienia św. Jana Bosko patronem Rumi.

IV. Cel Konkursu:
1. Poznanie życia i dzieła św. Jana Bosko.
2. Odkrycie w św. Janie Bosko wzoru na życie i postępowanie.

V. Zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu:

1. Materiał obowiązujący:
Życiorys św. Jana Bosko i „
Wspomnienia Oratorium

Materiał dostępny w formie PDF na www.boskarumia.pl

2. Forma konkursu – test wiedzy. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach.

I etap – szkolny w terminie 22-23.II 2023 r.
W sytuacji, gdy nie ma możliwości przeprowadzenia I etapu w tym terminie, nauczyciel wyznacza najbliższy możliwy termin, nie dalej niż do końca miesiąca lutego 2023 r.

II etap – miejski (finał) w terminie podanym przez organizatora.
Finał odbędzie się w Zespole Szkół Salezjańskich, Rumia ul. Świętojańska 1.

Etap szkolnyza przeprowadzenie konkursu na etapie szkolnym odpowiedzialni są katecheci szkoły macierzystej.
Na etapie szkolnym test (45 min.) zostanie przygotowany przez organizatora konkursu.
Liczba uczniów, którzy kwalifikują się do II etapu ( finału ) wynosi: 5.
Listę laureatów etapu szkolnego wraz z protokołem katecheci dostarczają w terminie podanym przez organizatora na adres: Parafia NMP Wspomożenia
Wiernych, ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1,
(tel.: 58 771-31-11, godz. 9.00 – 15.00).

Etap II (finał)odbędzie się w terminie podanym przez organizatora na terenie szkoły salezjańskiej w Rumi.

Etap II (finał) przeprowadza komisja składająca się z przedstawicieli Organizatorów.
Uczestnicy finału rozwiązują test wiedzy (60 min.).

3. Nagrody: Wszyscy uczestnicy etapu II (finału) otrzymują dyplom z tytułem finalisty. Najlepsi z otrzymują nagrody: sprzęt sportowy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.

Wszelkich informacji dot. Konkursu Wiedzy udziela:

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników: Helena Jankowska

tel.: 693 196 873; e-mail: helenajankowska07@gmail.com

www.boskarumia.pl

Pobierz regulamin konkursu
Wspomnienia oratorium
Pobierz Sny księdza Bosko – Nie biciem
Pobierz Sny księdza Bosko – Niebiańskie wizje
Pobierz Sny księdza Bosko – Różana altana
Pobierz Sny księdza Bosko – Sen o dwóch kolumnach

Konkurs wspierają: