Modlitwa do św. Jana Bosko

Święty Janie Bosko,
Ojcze i Nauczycielu młodzieży,
posłuszny darom Ducha i otwarty na rzeczywistość swoich czasów
byłeś dla młodzieży, zwłaszcza tej bezbronnej i ubogiej,
znakiem miłości i troskliwości Boga.

Bądź nam przewodnikiem
na drodze przyjaźni z Panem Jezusem,
abyśmy mogli odkryć w Nim i w Jego Ewangelii
sens naszego życia
i źródło prawdziwego szczęścia.

Dopomóż nam odpowiedzieć hojnie na powołanie,
które otrzymaliśmy od Boga,
abyśmy w codziennym życiu
byli budowniczymi jedności
i współpracowali z entuzjazmem,
w jedności z całym Kościołem,
w tworzeniu cywilizacji miłości.

Wyjednaj nam łaskę wytrwałości
w jak najgłębszym przeżywaniu życia chrześcijańskiego
według ducha błogosławieństw;
i spraw, abyśmy, prowadzeni przez Maryję Wspomożycielkę,
mogli kiedyś znaleźć się z Tobą
w wielkiej niebiańskiej rodzinie.
Amen.

Modlitwa do św. Jana Bosko

Z wielką ufnością zwracamy się do Ciebie, święty Janie Bosko!

Prosimy Cię, wstaw się za nami do Wspomożycielki Wiernych,

niech nam wyjedna coraz głębsze poznanie i umiłowanie Boga,

byśmy Go już nigdy nie obrażali grzechem śmiertelnym,

ale wytrwali w dobrym aż do śmierci.

Amen.

Modlitwa do św. Jana Bosko

Księże Bosko,
od najmłodszych lat z wiarą odpowiadałeś na Boży głos,
każdego dnia coraz bardziej poznając swoje powołanie
oraz miejsce w społeczeństwie i Kościele.
Chociaż nie obce były Ci trud i przeciwności,
zawsze z dobrocią i życzliwością
podchodziłeś do każdego człowieka,

Uproś nam u Ojca w niebie
łaskę pogodnej i pełnej miłości postawy na co dzień.
Pragniemy, tak jak Ty, nasze życie powierzać Stwórcy.
Wierzymy, że w Jego dłoniach,
doskonałego Garncarza,
nasz wysiłek i zaangażowanie nabiorą pięknych
i niepowtarzalnych kształtów
na Jego chwałę i dla pożytku człowieka.
Prowadź nas drogami twojego Mistrza,
naszego Dobrego Pasterza,
abyśmy i my potrafili odnaleźć nasze powołanie
we wspólnocie Kościoła
i mogli razem uczestniczyć w Uczcie Zbawiciela
na końcu czasów. Amen.

Modlitwa do świętego Jana Bosko

Święty Janie Bosko, ojcze i nauczycielu młodzieży, oręduj za nami u Boga

razem z Maryją Wspomożycielką, którą poleciłeś nam za Matkę i Mistrzynię.

Strzeż nieustannie Rodziny Salezjańskiej, którą założyłeś z natchnienia Bożego.

Utwierdzaj nas, abyśmy pośród zmiennych kolei życia, wytrwali w powołaniu salezjańskim.

Kieruj do Rodziny Salezjańskiej nowe, gorliwe powołania,

by wypełniać Bożą misję wśród młodzieży w oratoriach, szkołach, parafiach i na misjach.

Pomagaj nam, dzieci, młodzież i dorosłych uczyć prawdy, uczciwości i pobożności.

Osłaniaj ich od zepsucia moralnego, bezbożności i niszczących nałogów.

Spraw, abyśmy gorliwie, dobrym słowem i przykładem,

umacniali w ich sercach wiarę, nadzieję, miłość i męstwo.

Wyjednaj nam u Boga błogosławieństwo i siłę woli,

abyśmy nieustannie dążyli do życia w doskonałości i świętości.

Amen.

Modlitwa św. Jana Bosko

Uczcić Cię pragnę, o najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad wszystkich Aniołów i Świętych Nieba, jako Córkę Ojca przedwiecznego.
Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad wszystkich Aniołów i Świętych Nieba, jako Matkę Jednorodzonego Syna Bożego.
Zdrowaś Maryjo…

Uczcić Cię pragnę, o najświętsza Wspomożycielko, z całego serca ponad wszystkich Aniołów i Świętych Nieba, jako ukochaną Oblubienicę Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo…

Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, na ojca i nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święty Janie Bosko, tobie Bóg niczego nie odmawia, albowiem za swego życia ziemskiego z tak wielką ofiarnością pracowałeś dla Jego chwały i czci – wstaw się za mną, wyjednaj mi pożądaną łaskę, o ile będzie to z pożytkiem dla mej duszy i zgodne z wolą Bożą. Uproś mi wytrwanie w dobrem, abym i ja mógł kiedyś razem z Tobą chwalić Pana Najwyższego i dzięki Mu składać w niebie. Amen.

Nowenna do Św. Jana Bosko

Nowenna dzień 1

Święty Janie Bosko, przez miłość, jaką pałałeś ku Jezusowi w Najświętszym Sakramencie i przez gorliwość, z jaką szerzyłeś kult Niemu, wyrażający się w uczestnictwie we Mszy świętej, częstej Komunii świętej i nawiedzeniach kościoła, spraw abyśmy owiani tym samym duchem, praktykowali te czcigodne nabożeństwa, kończąc każdy nasz dzień z Jezusem eucharystycznym w sercu. Amen

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Módl się za nami św. Janie Bosko
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś św. Jana Bosko, Wyznawcę, na Ojca i Nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe Zgromadzenia, spraw prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego.
Dzień 2

Święty Janie Bosko, przez miłość do Maryi Wspomożycielki, która w życiu była Ci Matką i Mistrzynią, wyjednaj nam prawdziwe i stałe nabożeństwo do Maryi, abyśmy mogli zasłużyć na Jej potężną opiekę w życiu i przy śmierci. Amen

Ojcze nasz…(j.w.)
Dzień 3

Święty Janie Bosko, przez synowską miłość, jaką żywiłeś do Kościoła i Ojca świętego, broniąc go odważnie aż do ostatniego tchu życia, uproś nam, byśmy zawsze pozostali godnymi dziećmi Kościoła Katolickiego, oraz kochali i czcili Ojca świętego, okazując mu pełne posłuszeństwo. Amen

Ojcze nasz…(j.w.)
Dzień 4

Święty Janie Bosko, przez wielką miłość, z jaką odnosiłeś się do młodzieży, stawszy się dla niej Ojcem i Nauczycielem, i przez heroiczne poświęcenie znoszone dla jej zbawienia, spraw abyśmy i my podobnie ją kochali miłością świętą i ofiarną. Amen

Ojcze nasz…(j.w.)
Dzień 5

Święty Janie Bosko, który założyłeś Towarzystwo Salezjańskie i Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki, zapewniając w ten sposób przypływ nowych spadkobierców Twego apostolatu, spraw, aby te dwie Rodziny zakonne promieniowały zawsze pełnią Twojego ducha i wiernie naśladowały twe heroiczne cnoty. Amen

Ojcze nasz…(j.w.)
Dzień 6

Święty Janie Bosko, który dla osiągnięcia tym doskonalszych owoców żywej wiary i ofiarnej miłości, założyłeś Pobożny Związek Pomocników Salezjańskich, spraw, aby świecili oni przykładem cnót chrześcijańskich i stali się opatrznościową podporą Twoich dzieł. Amen

Ojcze nasz…(j.w.)
Dzień 7

Święty Janie Bosko, który dla zbawienia ludzi wysłałeś swoich misjonarzy na krańce świata, rozpal także i w nas tę samą miłość, abyśmy umieli szukać dusz nieśmiertelnych i zdobywać je dla Boga. Amen

Ojcze nasz…(j.w.)
Dzień 8

Święty Janie Bosko, który ponad wszystko ukochałeś cnotę czystości, świadcząc o niej przykładem, słowem i pismem, spraw, abyśmy w niej rozmiłowani, utwierdzali ją w naszym otoczeniu wszystkimi siłami. Amen

Ojcze nasz…(j.w.)
Dzień 9

Święty Janie Bosko, który tak głęboko odczuwałeś wszelką nędzę ludzką, spojrzyj na nasze potrzeby i uproś nam oraz rodzicom naszym obfite błogosławieństwo Maryi Wspomożycielki. Wyjednaj nam łaski doczesne i duchowe, potrzebne w życiu i przy śmierci. Amen

Ojcze nasz…(j.w.)

Wezwania do Św. Jana Bosko

Abyś w nas gorącą miłość do Najświętszego Serca Twego rozpalić raczył.
Przez przyczynę św. Jana Bosko prosimy Cię, wysłuchaj nas Panie.

Abyś w sercach naszych dziecięce uczucie i niezachwianą ufność do Maryi Wspomożycielki rozbudzić raczył.

Abyś Kościół Chrystusowy do pełnienia jego misji uzdolnić raczył.

Abyś papieża naszego Jana Pawła, najobfitszymi łaskami obdarzyć raczył.

Abyś nam biskupów i kapłanów gorliwych pełnych poświęcenia i ducha apostolskiego dać raczył.

Abyś nasz naród od wszelkich zagrożeń uwolnić i do wytrwałości w twej służbie pobudzić raczył.

Abyś dzieciom naszym i młodzieży prawdą, światłem i drogą być raczył.

Abyś nam grzechy przebaczyć i do łaski swej przywrócić raczył.

Abyś nam czystość duszy i siłę woli, jasność umysłu i męstwo dać raczył.
Módlmy się:
Święty Janie Bosko, tobie Bóg niczego nie odmawia, albowiem za swego życia ziemskiego z tak wielką ofiarnością pracowałeś dla Jego chwały i czci – wstaw się za mną, wyjednaj mi pożądaną łaskę, o ile będzie to z pożytkiem dla mej duszy i zgodne z wolą Bożą. Uproś mi wytrwanie w dobrem, abym i ja mógł kiedyś razem z Tobą chwalić Pana Najwyższego i dzięki Mu składać w niebie. Amen

Litania do św. Jana Bosko

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święty Janie Bosko, módl się za nami.
Żywy obrazie Boskiego Przyjaciela młodzieży,
Ukochany Synu Maryi Wspomożycielki,
Wierny Naśladowco umiłowanego ucznia Jezusa,
Pasterzu wybrany przez Boga dla licznych zastępów młodzieży,
Niezrównany Uczniu Dziewicy najmądrzejszej w sztuce wychowania,
Apostole płonący gorliwością o zbawienie dusz,
Przewodniku święty młodzieży,
Wzorze wychowawców i nauczycieli,
Założycielu zgromadzeń zakonnych, powołanych do wychowania i zbawiania młodzieży,
Ojcze sierot i opuszczonych,
Kapłanie według Serca Bożego,
Budowniczy Bożych świątyń materialnych i duchowych,
Gorejący Głosicielu Ewangelii,
Wielki Nauczycielu bojaźni Bożej,
Bezwzględny nieprzyjacielu wszelkiego zła i grzechu,
Entuzjastyczny Piewco potęgi i dobroci Maryi Wspomożycielki,
Apostole niezmierzonej Opatrzności Bożej,
Niezmordowany i roztropny Kierowniku dusz w Sakramencie Pokuty,
Apostole częstej Komunii świętej,
Bojowniku nieustraszony w zwalczaniu herezji,
Obrońco wiary katolickiej żywym słowem i drukiem,
Wielki i gorliwy Twórco dzieł misyjnych,
Przewodniku apostolatu świeckich,
Wybitny Cudotwórco i Proroku,
Szlachetny Wspomożycielu w każdej potrzebie,
Niezrównany Doradco i Pocieszycielu,
Wierny Przyjacielu ludu i młodzieży,
Potężny Orędowniku u tronu Boga,

Módl się za nami, święty Janie Bosko.
– Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko, wyznawcę, na ojca i nauczyciela młodzieży, z Twojej również woli, przy pomocy Maryi Panny, założył on w Kościele nowe zgromadzenia, spraw, prosimy, abyśmy pałając tym samym ogniem miłości, mogli zdobywać dusze i służyć Tobie samemu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Koronka do św. Jana Bosko

/do prywatnego odmawiania/

Koronkę odmawia się na Różańcu.
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Na krzyżyku: Wierzę w Boga…

Na pierwszym dużym paciorku: Ufając, Janie, przeciw nadziei, szedłeś śladami twojego Mistrza, i w Jego Matce pełnej litości siłę znalazłeś i wspomożenie. Prosiłeś Boga: „Oddal ode mnie wszystko, co moje, lecz daj mi dusze, bym młode serca przywiódł do Ciebie, Ojcze najlepszy i celu życia”. Zaniosłeś wiarę, światło i pokój tam, gdzie samotność rodziła nędzę; pragnąłeś wszystkim stać się dla wszystkich, aby poznali nowinę łaski. Niech będzie chwała Ojcu, Synowi z Duchem Najświętszym wszelkiej prawdy; podzięka Bogu, który nam daje miłość, wesele i ład sumienia. Amen.

Na 3 małych paciorkach: Ojcze nasz…

Na dużych paciorkach: Święty Janie Bosko, módl się o Ducha Uświęciciela dla dzieci i młodzieży na całym świecie.

Na 10 małych paciorkach: Święty Janie Bosko, módl się za nami, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Po każdej dziesiątce: Chwała Ojcu…

Na zakończenie: Boże, Ty powołałeś świętego Jana Bosko na ojca i nauczyciela młodzieży, spraw, abyśmy zapaleni taką samą miłością, starali się o zbawienie bliźnich i służyli Tobie samemu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

(3 razy) Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.

FORMULARZ MSZALNY W UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA BOSKO

31 stycznia, św. JANA BOSKO

kapłana, Ojca i Nauczyciela młodzieży, założyciela Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego, Instytutu Córek Maryi Wspomożycielki i Współpracowników Salezjańskich

ANTYFONA NA WEJŚCIE

Por. l Krl 5, 9
Bóg dał mu mądrość i roztropność, i serce ogromne jak piasek na wybrzeżu morskim.
Odmawia się Chwała na wysokości

KOLEKTA

Panie, nasz Boże, Ty w swojej opatrzności dałeś nam świętego Jana Bosko jako ojca i nauczyciela młodzieży, który pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Dziewicy pracował z niestrudzoną gorliwością dla dobra Kościoła; wzbudź również w nas tę samą miłość apostolską, abyśmy się starali o zbawienie braci i służyli Tobie, który jesteś jedynym i najwyższym dobrem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

PIERWSZE CZYTANIE

Rdz 12, l-4a
Powołanie Abrahama

Czytanie z Księgi Rodzaju.
Pan rzekł do Abrahama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem.
Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył. Przez ciebie ludy całej ziemi będą otrzymywały błogosławieństwo”.
Abraham udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał.Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 16 (15), l-2a i 5. 7-8. 11. (R.:por. 5a)

Refren: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie, *
mówię do Pana: „Tyś jest Panem moim”.
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.
Refren:
Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje.
Refren:
Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.
Refren:

DRUGIE CZYTANIE

Flp 4, 4-6
Radość w Panu

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.
Bracia:
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko.
O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli.Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 18, 5

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Kto przyjmuje dziecko w imię moje,
Mnie przyjmuje.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

M 18, 1-5
Kto przyjmuje dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: „Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?” On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
„Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje”.Oto słowo Pańskie.

MODLITWA NAD DARAMI

Panie, nasz Boże, przyjmij te pokorne dary, wyraz naszego życia oddanego Tobie.+ Odnów naszego ducha, abyśmy mogli z radością naśladować przykład i pouczenie świętego Jana Bosko, naszego ojca i nauczyciela.* Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA

„Święty Jan Bosko, dar Boga dla Kościoła”
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: W górę serca.
W: Wznosimy je do Pana.
K: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
W: Godne to i sprawiedliwe.
K: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie, Ojcze Święty i miłosierny Boże, przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Ty Ojcze wiecznej miłości, powołałeś w Kościele świętego Jana Bosko, przyjaciela, brata i ojca młodzieży, by prowadził ją po drodze zbawienia. W proroczej wizji nowych czasów przygotowywał ją do życia przez gruntowną mądrość i czynną wiarę.Wiedziony przez Ducha Świętego dał początek wielkiej Rodzinie, aby po całej ziemi szerzyła jego misję nauczyciela i ojca.Dlatego złączeni w radosnej wspólnocie wznosimy razem Tobie, Ojcze, hymn uwielbienia i dziękczynienia i razem z Aniołami i Świętymi w niebie śpiewamy hymn Twojej chwały, wołając…

ANTYFONA NA KOMUNIĘ

Mt 18, 5
Pan mówi: „Kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje”.

MODLITWA PO KOMUNII
Ojcze, Ty nas posiliłeś Sakramentem zbawienia, spraw, abyśmy naśladowali pracowitość świętego Jana Bosko w prowadzeniu młodzieży do miłości Chrystusa, Twojego Syna, będącego niewyczerpanym źródłem nowego życia. Który żyje i króluje na wieki wieków.

UROCZYSTE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

K: Bóg, który jest natchnieniem dobrych intencji, niech Was wspiera swoją łaską i wspiera w wierności przyrzeczeniom złożonym na chrzcie świętym.
W: Amen.
K: Chrystus, Dobry Pasterz, niech wam pozwoli z radością służyć braciom za przykładem naszego (waszego) świętego Założyciela.
W: Amen.
K: Wam wszystkim, którzy obchodziliście z radością uroczystość świętego Jana Bosko, niech Bóg pozwoli nieustannie dążyć drogą wiary, nadziei i miłości.
W: Amen.
K: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego Ojca i Syna, + i Ducha Świętego niech spocznie na was i pozostanie z wami na zawsze.
W: Amen.