Poniżej przedstawiamy dokumenty popierające akcję ustanowienia patrona, które napłynęły do Komitetu Inicjatywy Społecznej Poparcia Ustanowienia Św. Jana Bosko Patronem Miasta Rumi.

Są to wszystkie deklaracje, w formie pisemnej oraz protokoły i lista z podpisami mieszkańców popierających inicjatywę.

Dokumenty organizacyjne:

Listy z poparciem inicjatywy: