dr Jan Klawiter – poseł na Sejm RP, burmistrz Rumi w latach (1992 -2002):

„Działanie świętego będzie bardziej efektywne jeżeli zostanie on oficjalnie uznany za patrona naszego miasta. Mieszkańcy w różnych sprawach będą się do niego zwracać, a i on w niebie będzie czuł się bardziej zobowiązany do dbania o sprawy Rumi i jej mieszkańców.”

Dorota Arciszewska Mielewczyk – posłanka na Sejm RP:

„Z całego serca popieram inicjatywę nadania miastu Rumia patronatu Św. Jana Bosko.”

Krzysztof Dośla – Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność:

„Przez wiele lat mieszkałem w Rumi i uważam ten pomysł za niezwykle trafiony i oczywiście godny poparcia.
Osoba Patrona niezwykła , a historia Rumi i kilku już pokoleń mieszkańców związana jest nierozerwalnie z obecnością w Rumi Salezjan.”

Proboszczowie wszystkich rumskich parafii:

„Jako rumscy duszpasterze popieramy inicjatywę ustanowienia św. Jana Bosko patronem miasta Rumi. Dzięki temu miasto i jego mieszkańcy będą mieli swojego szczególnego Orędownika u Boga.
Ludność zamieszkująca Rumię nieustanną i szczególną czcią od 1937 roku otaczała i nadal otacza św. Jana Bosko. Ponadto wielość dzieł salezjańskich w Rumi i ich działalność na rzecz mieszkańców są znakiem żywej i charyzmatycznej obecności i działania tego wielkiego Świętego.
Ustanowienie Patrona dla miasta Rumi, byłoby obok herbu i flagi, duchowym dopełnieniem jej tożsamości.”

ks. Marek Chmielewski Inspektor salezjańskiej inspektorii św. Wojciecha, rumianin:

/…/ Rodzina Salezjańska założona przez Księdza Bosko, obecna w 134 krajach świata, obchodzi 200-lecie urodzin swojego Ojca i Nauczyciela. W wielu miejscach na świecie, związanych z ks. Bosko i salezjanami, powstały jego pomniki, jego imieniem nazwano ulice i place, różne instytucje przyjęły jego imię, miasta (np. Brasilia, Turyn, Oświęcim), a nawet prowincje obrały go za patrona /…/.

Jako Rumianin z urodzenia i wychowania oraz salezjanin z Bożego powołania uważam, że także nasze Miasto mogłoby dołączyć do tego światowego gremium /…/.

s. Lidia Strzelczyk Inspektorka warszawskiej inspektorii Sióstr Salezjanek:

„Dla mieszkańców Miasta Rumi jest osobą bliską i znaną poprzez miejsca kultu i duszpasterstwa w parafiach oraz poprzez dzieła wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi i młodzieżą, prowadzone według Jego duchowości i systemu prewencyjnemu.”

Mirosław Słowikowski – Marszałek Orszaku Trzech Króli, Rycerz Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie:

„/…/Obecność św. Jana Bosko w moim życiu wywarła głębokie umocnienie mojej wiary.
Kiedy następowały trudne chwile, zawsze poprzez wstawiennictwo Wspomożycielki modliłem się do św. Jana Bosko i On mnie nigdy nie zawiódł./…/
/…/Sądzę, że my jako mieszkańcy miasta Rumi, powinniśmy z całego serca popierać ideę, aby ten Święty mógł czuwać nad naszym miastem i być jego Patronem. /…/”

s. Małgorzata Kowalczyk – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi:

„Z całego serca popieram inicjatywę ustanowienia Św. Jana Bosko Patronem Miasta Rumi. W naszej szkolnej codzienności, święty z Turynu jest wzorem wychowawcy i nauczyciela.

Jego system prewencyjny nadal znajduje zastosowanie w sztuce wychowania.
Dla naszych uczniów, Ks. Bosko pozostaje bliskim, serdecznym Przyjacielem.”

Ewa i Józef Chmielewscy (prezes SM”Janowo”):

„Widząc rozmiary i duchowe owoce charyzmatu św. Jana Bosko, jakie wyrosły na przestrzeni minionych lat Rumi, nie sposób nie powierzyć osobie Świętego dalszego rozwoju miasta, jego przyszłości i pomyślności jego mieszkańców”

Krystyna Kłosin Poseł na Sejm VI i VII kadencji:

„/…/To święty na nasze czasy, opiekun i wychowawca trudnej i bardzo biednej młodzieży.
Kochał biednych i porzuconych młodych ludzi, nie był teoretykiem, działał i pracował z nimi był opiekunem i patronem, mówił: „wszyscy prześladowani są moimi drogimi przyjaciółmi”.
To wspaniały patron dla miasta, patron, który wciąż motywuje wielu ludzi do działania na rzecz potrzebujących wsparcia, patron który zaszczepił swoim następcom i kontynuatorom jakże dziś potrzebną ideę wychowania młodzieży w duchu miłości bliźniego i ojczyzny./…/
Takiemu Patronowi warto zaufać i kontynuować jego przesłanie./…/”

Joanna Partyka – wicedyrektor I LO w Rumi:

„Św. Jan Bosko jest przykładem dla współczesnych nauczycieli i wychowawców. Jego postawa dodaje sił i motywuje do coraz większych wysiłków w pracy z młodzieżą.
Dlatego z całego serca popieram inicjatywę ustanowienia tego świętego patronem Rumi.”

Jolanta Król – radna Powiatu Wejherowskiego:

„Nie wyobrażam sobie, aby były jakiekolwiek przeszkody w daniu pod opiekę i patronowaniu św. Jana Bosko naszemu miastu.”

Leszek Winczewski – radny Powiatu Wejherowskiego:

„Dobrą rzeczą jest, aby nasze miasto miało duchowego patrona. Oprócz herbu i flagi miasto zyskałoby religijny symbol (…). Duchowe i materialne owoce pracy salezjanów mają ogromny wpływ na historię i obecny kształt kulturowy naszego miasta i jego mieszkańców.”

Daniel Ptach i Elżbieta Waśkowska w imieniu Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. St. Ormińskiego:

„Zgromadzenie Salezjanów św. Jana Bosko w aspekcie historycznym jak i w chwili obecnej, miało i ma kluczowy charakter w zakresie budowania w kolejnych pokoleniach mieszkańców Rumi poczucie niezwykle ważnej tożsamości swojego Miasta poprzez realizację nauki Księdza Bosko w zakresie wartości religijnych, wychowania młodzieży, rozwoju kultury i sportu.”

Jan Nowicki (dyrektor MOSiR w Rumi):

„Postać tego świętego jest obecna w Rumi przez duchowych następców oraz dzieła i ma wpływ na rumian od najmłodszego pokolenia. W rumskim sporcie oraz kulturze jest wyraźnie widoczna pozytywna obecność salezjanów.”

Marek Zawadzki w imieniu Fundacji Nauki Polskiej im. inż. Witolda Zglenickiego:

„Jestem przekonany, że w nadchodzących trudnych czasach potrzebny jest naszemu miastu Patron, Orędownik w niebie – w osobie św. Jana Bosko.”

Witold Knapiński wiceprezes Związku Zawodowego Pracowników Zakładu SKM „Cisowa”:

„Uważamy, że Postać Świętego jest doskonałym wzorcem funkcjonowania w sferze społecznej, kulturalnej i wychowawczej i może być doskonałym punktem odniesienia dla poszczególnych organizacji jak i całego społeczeństwa Miasta Rumi, gwarantując pomyślny rozwój Miasta.”

Ks. Marek Konkol – prezes SL „Salos”:

„Nasza organizacja działa w Rumi od 22 lat i na stałe wpisała się w historię naszego miasta. Cele, ktore są przez nas realizowane są zgodne z tym co św. Jan Bosko robił w swoim życiu.”

Witold Reclaf – wicestarosta wejherowski:

„Współczesna historia Rumi jest nieodłącznie związana z obecnością Księży Salezjanów i Sióstr Salezjanek.
Służba duchowych spadkobierców św. Jana Bosko jest zauważalna w różnych dziełach realizowanych na terenie naszego miasta i promieniuje również na cały powiat wejherowski (salezjańskie szkoły, oratoria, Salezjańskie Centrum Młodzieży).
Tak więc postać św. Jana Bosko jest obecna w Rumi od chwili przybycia Salezjanów, tj. od 1937 roku, a ustanowienie Go patronem Rumi jest nie tylko konsekwencją powyższego faktu ale też zobowiązaniem do działania w duchu tego świętego charyzmatyka.”

Wiesława Jarosiewicz, Piotr Jarosiewicz:

„Popieram inicjatywę nadania imienia patrona Rumi św. Jana Bosko”

Phm Tomasz Łukowicz w imieniu środowiska ZHR w Rumi:

„Można by zaryzykować stwierdzenie, że gdyby nie postać św. Jana Bosko obecność szeregów harcerskich ZHR na terenie Rumi byłaby dzisiaj niewiadomą. Wynika to z faktu, że to właśnie księża Salezjanie założyli pierwszą drużynę harcerską w Rumi”

Maria Żarkowska w imieniu 400 członków Żywego Różańca przy Sanktuarium NMP WW:

„Popieramy inicjatywę ustanowienia św. Jana Bosko patronem naszego miasta”.

Roman Łuczak – prezes turystyki rowerowej „SAMA RAMA”:

„Popieram inicjatywę!”

Krzysztof Bargielski – członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji Gdańskiej i b. prezes Zarządu SKOK im. św. Jana z Kęt w Rumi:

„Z całego serca popieram tę inicjatywę!”

Łucja Słowikowska – radna Powiatu Wejherowskiego, przewodnicząca koła PiS w Rumi:

„Oddanie naszego miasta pod patronat św. Jana Bosko będzie hołdem i podziękowaniem za Jego wpływ na działalność w naszym mieście po dziś dzień.”

Renata Grzesiak – prezes Stowarzyszenia Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w imieniu zarządu i słuchaczy:

„Dla słuchaczy Uniwersytetu istotne jest, że Jan Bosko ma istotne zasługi dla edukacji i wychowania młodzieży oraz szerzenia szeroko pojętej wiedzy, również praktycznej, więc wpisuje się w istotę Uniwersytetu. Ważne jest również, że był osobą apolityczną, skoncentrowaną na zastosowaniu nowych zasad pracy z młodzieżą opartych za poszanowaniu praw człowieka.”

Ks. Marek Zaborowski – dyrektor salezjańskiego Gimnazjum i Liceum w imieniu Szkół Salezjańskich w Rumi:

„Popieram inicjatywę, by ten wyjątkowy święty stał się patronem naszego miasta.”

Stowarzyszenie „Nasza Rumia”:

„Zarząd Stowarzyszenia Nasza Rumia wspiera inicjatywę powołania na patrona Rumi św. Jana Bosko. Jesteśmy przekonani, że Rumia powinna mieć swojego patrona i popieramy ustanowienie św. Jana Bosko patronem miasta Rumi.”

Hm Bogdan Formella w imieniu Komendy Hufca ZHP Rumia:

„Postać tego świętego wychowawcy i nauczyciela młodzieży, założyciela Rodziny Salezjańskiej, wielkiego charyzmatyka jest powszechnie znana i wpisuje się jak najbardziej w historię Rumi od roku 1937.”

Ks. Jerzy Worek – b. proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych i b. inspektor inspektorii św. Wojciecha:

„Z całego serca popieram tę inicjatywę, aby św. Jan Bosko był patronem Rumi. Będąc tyle lat proboszczem parafii NMP Wspomożycielki Wiernych w Rumi doświadczałem wstawiennictwa św. Jana Bosko w życiu parafii i wielu potrzebujących parafian (…).

Każdego ostatniego dnia miesiąca było specjalne nabożeństwo ku Jego czci i ucałowanie relikwii św. Jana Bosko. Ta piękna figura ks. Bosko znajdująca się w świątyni, uświadamia parafianom i mieszkańcom Rumi, jak wielkie znaczenie ma ks. Bosko w ich życiu. Nie wspominam tu o dziesiątkach powołań do Zgromadzenia Salezjańskiego i do Sióstr Salezjanek. To byli Ci, którzy się zafascynowali ks. Bosko, jego systemem wychowawczym, ukochaniem młodzieży i pracą z młodymi.”

Radni Niezależnego Porozumienia „Gospodarność” (Hanna Cegielska, Henryk Grinholc, Tadeusz Piątkowski):

„Oświadczamy, że NP „Gospodarność” w Rumi popiera inicjatywę nadania tytułu patrona św. Jana Bosko naszemu miastu Rumi /…/”

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Komunia Małżeństw”:

„Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Komunia Małżeństw” popiera inicjatywę ustanowienia św. Jana Bosko patronem Rumi /…/ Wierzymy, że angażując się w budowanie naszych relacji małżeńskich, będziemy przykładem dla naszych dzieci, tak jak to czynił Ksiądz Bosko /…/.”

Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich – Oddział Gdański:

„Stowarzyszenie popiera inicjatywę ustanowienia św. Jana Bosko patronem Rumi /…/. Wyrażamy nadzieję, że tak zaszczytny Patron przyczyni się do zwrócenia uwagi na wagę integralnego rozwoju jednostki, małżeństwa i rodziny, a co za tym idzie także społeczności Rumi.”

Bożena i Peteris (b. Skarbnik Miasta Rumia) Gailitis:

„/…/ Od wczesnego dzieciństwa [nasza] liczna rodzina, jak też całe nasze środowisko szkolne i sąsiedzkie żyło w dobrej atmosferze ducha salezjańskiego i pod wpływem wychowawczej szkoły Jana Bosko, w zasadniczym stopniu kształtującej nasze moralne i etyczne postawy życiowe.

/…/. Jesteśmy pewni, że urzeczywistnienie tej inicjatywy przyniesie naszemu Miastu Rumi wyłącznie dobre owoce.”

Krystyna Wawrzyńczyk – diecezjalna animatorka Wspólnot dla Intronizacji NSPJ Króla królów i Pana panów:

„/…/ Z całego serca popieram ten wspaniały plan. Liczę na św. Jana Bosko, że obejmie nas swoją podwojoną opieką i wyprosi wiele łask u NMP Wspomożenia Wiernych/…/.”

Danuta Koperny:

„Popieram inicjatywę.”

Danuta Radzka:

„Popieram patronat św. Jana Bosko nad miastem. Salezjański model wychowania młodzieży to najlepszy produkt eksportowy, który Rumia ma do zaoferowania.

Ksiądz Bosko i jego dzieła w mieście inspirują i pomagają nam stawać się lepszą wersją nas samych. Rumia jest Boska i to od 122 lat!”

Piotr Reszka:

„Popieram inicjatywę ustanowienia św. Jana Bosko patronem Rumi”

Iwona Paczyńska:

„Popieram inicjatywę wyboru księdza Bosko na patrona Rumi!!!!!”

Szczepan Paczyński:

„Chciałbym, żeby św. Jan Bosko był patronem miasta Rumia.”

Zbigniew Pikus (p.o. Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Gdyni):

(…) Popieram tę godną ideę, aby służyła całej społeczności naszego miasta.

Tadeusz Odowski (założyciel i opiekun klubu „Zagórzak”, inicjator Biegu Wielkanocnego w Rumi) z rodziną:

Całą duszą i sercem popieram wraz z moją rodziną inicjatywę, aby ogłosić Patronem Miasta Rumi św. Jana Bosko.

Stowarzyszenie „Narodowa Rumia”:

(…) Jako środowisko skupiające osoby o poglądach narodowych jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami ustanowienia patrona miasta. Cieszy nas również wybór akurat św. Jana Bosko, kładł on nacisk na wychowanie patriotyczne, co leży również wśród naszych priorytetów.

Klub Prawa i Sprawiedliwości przy Radzie Miasta (Florian Mossa i Michał Kryża):

W trakcie wielu rozmów z mieszkańcami naszego miasta klub podjął decyzję poparcia dla dążenia mieszkańców w celu ustanowienia patrona miasta w osobie św. Jana Bosko w możliwie najszybszym czasie.

ks. Marek Barański w imieniu Placówek opiekuńczo-wychowawczych „Nasz Dom” i Salezjańskiej Fundacji „Zwiastowanie”:

Inicjatywę ogłoszenia św. Jana Bosko patronem Miasta Rumia przyjąłem z wielką radością. Z pewnością uzasadnienie tej idei znajdziemy w historii Rumi, w licznych świadectwach mieszkańców Miasta, którzy wychowywali się przez całe lata w środowiskach salezjańskich (…).

Edmund Wittbrodt b. senator RP:

Inicjatywa powołania św. Jana Bosko na patrona miasta Rumi jest godna poparcia (…). Rumia zawsze kojarzyła mi się ze Zgromadzeniem Salezjanów, które w sposób szczególny zajmowało się wychowaniem i edukacją młodzieży. Wiele znanych mi osobiście wychowanków Zgromadzenia było potem m.in. znakomitymi prawnikami, nauczycielami, naukowcami. Wszystko to było możliwe za sprawą św. Jana Bosko, założyciela Zgromadzenia (…).

Ryszard Hinc (autor herbu Rumi, b. radny powiatu wejherowskiego):

Z całego serca popieram inicjatywę ustanowienia św. Jana Bosko Patronem Miasta Rumi.

Joanna Olbert (Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej):

(…) Naszym pragnieniem jest, by św. Jan Bosko został patronem naszego miasta, wielkim opiekunem dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców Rumi.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Rumi:

Zarząd oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Rumi popiera inicjatywę w sprawie obrania św. Jana Bosko patronem miasta Rumi i zwraca się do Rady Miasta o podjęcie stosownej uchwały w tej sprawie.

Helena Jankowska Koordynatorka Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników przy  Sanktuarium  Wspomożycielki w Rumi:

„/…/W imieniu salezjanek i salezjanów współpracowników przy Sanktuarium Wspomożycielki uprzejmie prosimy Szanownych Państwa o akceptację idei ustanowienia Świętego Jana Bosko Patronem miasta Rumia.”/…/
„/…/Uważamy, że patronat Świętego Jana Bosko, poprzez wprowadzenie Jego stylu wychowania do rodzin i szkół , będzie dla dobra dzieci i młodzieży naszego miasta.”/…/