Z inicjatywy proboszcza parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi ks. Kazimierza Chudzickiego w dniu 2 stycznia 2016 roku zawiązał się komitet Inicjatywy Poparcia Ustanowienia św. Jana Bosko Patronem Miasta Rumi w składzie:

przewodniczący – Tadeusz Wolski

sekretarz – Grzegorz Partyka

członek – Helena Jankowska

członek – ks. Kazimierz Chudzicki SDB

Patronat honorowy nad Inicjatywą objął Poseł na Sejm RP Jan Klawiter.

Spotkanie odbyło się w składzie: ks. Kazimierz Chudzicki, Helena Jankowska, Jan Klawiter i Tadeusz Wolski. W czasie spotkania ks. Kazimierz Chudzicki przedstawił dotychczasowe działania związane z inicjatywą poparcia św. Jana Bosko patronem Rumi, m.in. przebieg spotkania z Burmistrzem Rumi Michałem Pasiecznym i Przewodniczącym Rady Miejskiej Arielem Sinickim, a także informacje prasowe oraz listę osób, instytucji i grup społecznych, które pisemnie poparły tę inicjatywę.

Odbyła się dyskusja na temat działań, które zostały zrealizowane, oraz dalszych przedsięwzięć. Zwrócono uwagę na dotarcie do jak najszerszej grupy mieszkańców poprzez różnego rodzaju inicjatywy: reklama (ulotki, wystawy i banery), konkursy, katecheza, konferencje nt. wychowania w duch św. Jana Bosko.