W czwartek – 18 listopada – w salezjańskim domu zakonnym przy ul. NMP Wspomożenia Wiernych odbyło się kolejne otwarte spotkanie dla osób zainteresowanych poparciem inicjatywy ustanowienia św. Jana Bosko patronem miasta Rumi. W spotkaniu uczestniczyli m.in. radni: Michał Kryża i Krzysztof Woźniak.

Omówiono sprawy dot. poparcia społecznego dla tej inicjatywy, promocji, oraz przygotowania wniosku do Rady Miejskiej.

Kolejne spotkanie odbędzie się w czwartek 3 grudnia o godz. 19.00.