W dniu 3 grudnia 2016 roku (czwartek) w refektarzu domu zakonnego Salezjanów przy parafii NMP Wspomożenia Wiernych odbyło się kolejne spotkanie poświęcone inicjatywie ustanowienia św. Jana Bosko patronem miasta Rumi.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. burmistrz miasta Michał Pasieczny, przewodniczący RM Ariel Sinicki, radni miejscy, przedstawiciele  różnych organizacji społecznych i religijnych, a także mieszkańcy Rumi.

W czasie spotkania przedstawiono sylwetkę św. Jana Bosko, obecność od czasów przedwojennych salezjanów – duchowych synów Księdza Bosko, a także całe dziedzictwo salezjańskie do dziś realizowane w Rumi.

Konkluzją spotkania było potwierdzenie przez uczestników spotkania, że nie ma sporo co do zasadności ustanowienia św. Jana Bosko patronem Rumi, należy jednak tę ideę jeszcze mocniej rozpropagować wśród mieszkańców Rumi i podjąć dodatkowe działania: konkursy, wystawy, ulotki, itp.